Mere åbenhed og mindre bureaukrati - med Genstart Danmark

Genstart Danmark ønsker mere åbenhed og mindre bureaukrati, en større gennemsigtighed – i den offentlige forvaltning, da dette er den eneste måde, borgerne kan se magthaverne i kortene og sikre sig, at de træffer beslutninger på et sagligt grundlag.

Offentlighedsloven

Genstart Danmark er imod offentlighedsloven – også kaldet “Mørklægningsloven”

Borgerne skal have mulighed for at få indsigt i beslutningsgrundlag og arbejdet i ministerierne.

“Mørklægningsloven” er med til at åbne for eventuel korruption eller skjulte dagsordener, da borgerne reelt  ikke har mulighed for at få aktindsigt i, hvad der  foregår.

Dette gælder, naturligvis, ikke emner som kan true rigets sikkerhed

Lovgivningen

Lovgivningen skal skæres ind til benet på alle fronter.

Lovgivningen bør være, så alle har en mulighed for at forstå loven – kancellisproget er forældet og uforståeligt – så også borgere, som ikke har råd til dyre advokater, har en chance for at bruge systemet

En mere simpel lovgivning, giver meget færre muligheder for at snyde og finde smuthuller.

Danmarks lovsamling vokser år for år

 Selvom næsten alle partier var enige om, at hver gang man vedtog 1 ny lov, skulle man fjerne 2 gamle, er dette ikke sket!

Vores lovsamling i dag, kan bedst sammenlignes med en 200 år gammel cykelslange – der er ikke meget slange tilbage – den består næsten udelukkende af lapper, som er det eneste som holder slangen sammen

Tiden er inde til, at vi får en ny slange og et punkteringsfrit dæk!

Genstart Danmark mener at vi skal helt ind til grundkernen af lovgivningen, og bygge den op igen, så den er tidssvarende til det samfund, vi har i dag – en  meget stor opgave, som kommer til at tage tid.

Genstart Danmark vil meget gerne invitere alle partier med i dette oprydningsarbejde, for det skal være fair – for alle – i dette nye kapitel af den Danske historie og derfor skal vi bygge videre på tingene – i fællesskab.