Borgerløn

Ja, du har sikkert hørt om Borgerløn før – men læs nu videre, for måske er idéen slet ikke så usandsynlig

Genstart Danmark vil kæmpe for at indføre borgerløn, som ét af hovedpunkterne i vores nye politiske program

Genstart Danmarks idé om “Borgerløn” er IKKE en ny type overførselsindkomst, for bestemte personer eller grupper i samfundet, men et princip om grundlæggende økonomisk tryghed for alle, uanset stilling og adfærd.

Dette vil betyde en styrkelse af den enekltes frihed og uafhængighed, både i forhold til arbejdsmarkedet, staten og det civile samfund.

Genstart Danmarks udgave af borgerløn vil betyde:

 • At der skabes større fleksibilitet og frihed på arbejdsmarkedet, samt medvirke til at fordele lønarbejdet bedre.
 • At den såkaldte ”fattigdomsfælde”, d.v.s. dét forhold; at mindstelønnen er lavere end dagpengesatsen, ikke længere vil udgøre noget problem, da dét man tjener, ikke vil blive modregnet i borgerlønnen.
 • At alle borgere er sikret et eksistensminimum – uden bureaukrati, kassetænkning og klientgørelse. 
 • At borgeren bliver fritaget fra den tvungne deltagelse i aktivering, uddannelse og jobtræning
 • At det civile samfund vil blive styrket, fordi man får frihed til helt – eller delvist – at fravælge betalt arbejde, i forskellige perioder af ens liv; f.eks. når man har små børn, når et familiemedlem bliver alvorligt syg m. m.
 • At der skabes større rum for familien, for kreativ aktivitet, for iværksætteri, for omsorgs- og miljøarbejde i lokalsamfundet og for den generelle deltagelse i demokratiet. 

Borgerlønnens indførelsen kommer ikke til at påvirke skatteprocenten, da Genstart Danmark har en plan for finansieringen

Finansieringsplanen består bl.a. i:

 • Jobcentrene skal afskaffes/omlægges – I dag koster de det danske samfund 13 mia. årligt (og beløbet er stigende år fra år!)
 • Internationale virksomheder skal betale skat af deres omsætning – i stedet for som nu, deres overskud
 • Vi skal legalisere Cannabis, hvilket kan indbringe mellem 500 – 900 mil. årligt og give yderligere besparelser på retsforfølgelser, opbevaring af dømte og politiets ressourser til bekæmpelse af Cannabis. Samtidig vil vi indføre tvungen installering af alko- og cannabislåse i alle biler.
 • Private hospitaler skal ikke modtage offentlig støtte
 • En del offentlige ydelser fjernes, og indgår i den samlede borgerløn 
 • Læs mere i vores partiprogram om flere af finansieringpunkterne HER

Hvem kan få borgerløn

Alle, der er født med dansk statsborgerskab, og/eller har opholdt sig i Danmark i mindst 14 år kan modtage borgerløn

Da det er Genstart Danmarks holdning, at alle skal bidrage til samfundet, før man kan nyde, mener vi at ikke danske statsborgere skal – med en arbejdstilladelse – få retten til at modtage borgerløn, når de har opholdt sig og arbejdet i Danmark i mindst 14 år.

Skal man kunne få frataget sin borgerløn?

Ja, hvis man vælger, ikke at følge Danmarks love og regler, fravælger man samtidig sin ret til borgerløn, og det er vel rimeligt – alle valg i livet, har jo en konsekvens, ikke?

En borger kan få frataget sin borgerløn i X antal år, som svarer til den tid, man sidder fængslet (hvis man begår visse former for kriminalitet). D.v.s. der ikke er nogen ydelser fra staten – man vælger selv at overtræde loven, og derfor vælger man også selv konsekvensen

Bosætter man sig i udlandet, mister man retten til borgerløn

Vælger man at bosætte sig i udlandet, mister man retten til borgerløn, i den periode hvor bosættelsen foregår

Har man lønnet arbejde i udlandet – d.v.s. hvis man betaler skat til et andet land – mister man retten til borgerløn, i den periode man er der. Man må anses for at være en del af det pågældende lands samfund, i denne periode

Download vores partiprogram HER og læs meget mere

Tilføj gerne din kommentar herunder – vi glæder os til at høre dine tanker og meninger om borgerløn og meld dig til vores Facebook gruppe HER for at sprede budskabet
Mange hilsener fra

Genstart Danmark

Genstart Danmark

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sammen kan vi opnå mere end vi kan hver for sig

Nyhedsbrev

Følg os

© 2020, Genstart Danmark - All Rights Reserved.