Genstart Danmark - Fair for alle

Borgerløn er IKKE en ny type overførselsindkomst for bestemte personer, eller enkeltgrupper i samfundet, den er for alle – og en ens skat for alle vil gøre hele systemet langt mere enkelt og forståeligt – for alle!

Borgerløn

Borgerlønnen indeholder et princip, om grundlæggende økonomisk tryghed for alle, uanset stilling og adfærd, som vil betyde en styrkelse af individets frihed og uafhængighed, i forhold til arbejdsmarkedet, staten og det civile samfund.

Borgerløn er for:

  • Alle der er født med dansk statsborgerskab, og har opholdt sig i Danmark i mindst 14 år.
  • Ikke danske statsborgere – med en arbejdstilladelse – når de har opholdt sig og arbejdet i Danmark i mindst 14 år.

Borgerløn vil skabe større fleksibilitet og frihed på arbejdsmarkedet, samt medvirke til at fordele lønarbejdet bedre

Det forhold at mindstelønnen nogen steder er lavere end dagpengesatsen, vil ikke længere udgøre noget problem, da dét man tjener, ikke vil blive modregnet i borgerlønnen.

Borgerløn vil skabe mindre bureaukrati, ”kassetænkning” og klientgørelse.

Borgerløn vil give frihed til helt, eller delvist, at fravælge arbejde i perioder af ens liv, hvor andre ting er vigtigere; f.eks. børn og sygdom m.m.

En borger kan få frataget sin borgerløn i X antal år, hvis de begår visse former for alvorlig  kriminalitet.

Man vælger at overtræde loven, og derfor vælger man også konsekvensen!

Læs mere uddybende beskrivelse om Borgerlønnen og finansieringen af denne i vores Partiprogram

Ens skat for alle danskere

Et enklere skattesystem betyder, at alle nemt vil kunne beregne deres egen marginalskat – hvilket nærmest er umuligt, som det er i dag.

Der skal kun være én beskatning af lønnen i Danmark – ingen topskat og ingen bundskat.

Dette gør det lettere for borgerne og virksomhederne og Genstart Danmark arbejder ud fra tanken, at det skal være fair – for alle!

Topskatten skal væk – da den er væksthæmmende, og gør det mindre attraktivt at gøre en ekstra indsats – Skattesystemet bør belønne, og opmuntre, til flid og dygtighed.

Vi skal væk fra ”giv og tag metoderne” – hvor man betaler skat med den ene hånd, og får tilfældige skattelempelser (eller -forhøjelser) med den anden. 

Dette kan gøres med indførelse af Borgerløn – som også er med til at sikre et minimum eksistensgrundlag for alle danske borgere

Læs mere om finansieringsplanen af ens skat for alle, i vores Partiprogram